Er der grund til at gøre ventiler flotte?

Ventiler yder som udgangspunkt en funktion i sig selv, som kan være sikkerhedsventiler, der skal sørge for, at eventuelle uheldige afledninger med væsker ikke falder sammen i de samme rør, eller hvis man indsætter dem et sted, hvor de skal hindre, at tilstrømning eller afstrømning af væske kommer for langt ved at lukke ned for…

Continue Reading